ติดต่อ/Contact

 

 สมัครเข้ากลุ่มติดตามข่าวสารบริการเครือข่าย

กรณีพบปัญาการใช้บริการเครือข่ายหอพักนักศึกษาในกำกับ 8,9,10,11 ให้ติดต่อที่่สำนักงานของหอพักนักศึกษาในกำกับ

แจ้งปัญหาการใช้บริการ

ติดต่อจนท.กลุ่มงาน ทาง facebook (Staff Contact via Facebook)

ติดต่อจนท.แต่ละคนในกลุ่มงาน (Each Staff Contact)

ติดต่อทีมงาน (Staff Group Contact)
อีเมล (e-mail) : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ภายใน : (Internal Call) 2101, 2129
โทรศัพท์ภายนอก : (External Call) 074-28-2101,
074-28-2129
มือถือ (Mobile) : 087-633-8332
อาคารสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(Computer Center Building, 2nd Floor, Prince of Songkla University)
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
(15 Karnjanavanich Rd., Hat Yai, Songkhla 90110)