ตรวจสอบการใช้ หรือแก้ไขปัญหาเครือข่าย

(Check Network Usage or Resolve Network Problems)

   1. คำถามที่พบบ่อย (frequently asked questions)
   2. ตรวจสอบข้อมูลเครื่องผู้ใช้ (Checking Your Computer Information)
   3. ตรวจสอบโควต้า มัลแวร์ การปิดกั้น การใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ใช้
    (Checking quota, malware, blocking of your Internet usage)
   4. เครื่องผู้ใช้มีอาการผิดปกติ ให้ตรวจสอบ แก้ไขมัลแวร์ สปายแวร์ (Checking/Fixing Malware or Spyware, if your computer is not working properly)
   5. Web Page Blocked
   6. วัดความเร็วเครือข่าย เลือกเซิร์ฟเวอร์อัตโนมัติ (Network Speed Testing with automatic server selection)
   7. วัดความเร็วเครือข่าย บังคับให้ใช้เซิร์ฟเวอร์ภายใน ม.อ. (Network Speed Testing with PSU internal server)
   8. การแก้ไขปัญหาเครือข่ายในหอพัก 8-11 วข.หาดใหญ่ (Resolving Network Problem in Dormitory 8-11 at Hat Yai Campus)
    • - เริ่มต้น ให้ผู้ใช้ลองเปิดเว็บ net.psu.ac.th ถ้าหากเปิดไม่ได้ ให้ผู้ใช้ติดต่อจนท.ประจำหอพัก เพื่อตรวจสอบปัญหาเบื้องต้น
    • - แต่หากเปิดเว็บ net.psu.ac.th ได้ แต่ยังมีปัญหาการใช้งานออกไปนอก ม.อ. แสดงว่า ปัญหาอาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ นอกหอพัก 8-11 ให้ติดต่อแจ้งปัญหาไปยัง จนท.ศูนย์คอมฯ โดย แจ้งปัญหาผ่าน NETSERVICE
   9. ตรวจสอบสัญญาณ WiFi ในบริเวณที่ใช้งาน (Checking WiFi Signal in your working area)
   10. แจ้งปัญหาผ่านระบบ NETSERVICE (Send your problem via NETSERVICE)
   11. แจ้งปัญหาผ่านอีเมลได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    (Send your problem via e-mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
   12. แจ้งปัญหาผ่าน facebook (Send your problem via facebook)
   13. แจ้งปัญหาผ่าน facebook (เฉพาะกลุ่มแอดมิน ม.อ.)
   14. แจ้งปัญหาผ่านโทรศัพท์ (Send your problem via telephone)