บริการ PSU Fiber

บริการ PSU Fiber ที่พักอาศัยบุคลากร วิทยาเขตหาดใหญ่ มีในพื้นที่ต่อไปนี้
1. PSU Residence (อ.24) เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่ พ.ค. 62
2. อ.15 - อ.23 เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่ พ.ค. 63
3. หมู่บ้านเก่า หมู่บ้านใหม่ เปิดให้บริการแล้วเมื่อกลางเดือน ส.ค. 63
4. อ.1 - อ.14 เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่ ธ.ค. 63
5. อ.10 เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่ มี.ค. 64
6. อ.9 เปิดให้บริการกลางเดือน ส.ค. 64


สมัครใช้บริการ PSU Fiber ภายใน ม.อ.
http://tiny.cc/gopsufiber

PSU Fiber service is available in Hat Yai Campus Staff Residence Area listed below:
1. PSU Residence (VL.24) since May 2019
2. VL15 - VL23 since May 2020
3. Old and New Village new opening since mid of Aug. 2020
4. VL1 - VL14 since Dec 2020
5. VL10 since Mar 2021
6. VL9 since mid of Aug 2021

Apply for PSU Fiber Service in PSU
http://tiny.cc/gopsufiber
 


ลักษณะของบริการ

เป็นบริการเครือข่ายของ ม.อ. ที่ใช้เทคโนโลยี FTTx หรือ FTTH (Fiber-to-the-home) 

ค่าบริการที่ความเร็วสูงสุด 1Gbps/300 Mbps
1. ค่าบริการล่วงหน้า 1 เดือน 550 บาท
2. ค่าบริการรายเดือน เดือนละ 550 บาท
ค่าบริการรวมอุปกรณ์ ONU และ AC WiFi Router ตามรูปแล้ว

3. ค่าแท่นติดตั้งอุปกรณ์ จ่ายครั้งเดืยว 200 บาท เริ่มเก็บผู้สมัครใช้บริการตั้ง 1 ก.พ. 2564คำถามที่พบบ่อย

*****************************************
1. อุปกรณ์ PSU Fiber มีอะไรบ้าง เรียกชื่อว่าอะไร แต่ละตัวทำหน้าที่อะไร ?

2. ความสิ้นเปลืองไฟฟ้าของอุปกรณ์ PSU Fiber ทั้งหมด หากผู้ใช้เปิดไว้ตลอดเวลา เทียบว่าจะใช้ไฟฟ้ารวมประมาณ หลอดไฟประหยัดพลังงานขนาดใด ?

3. WiFiman สำหรับตรวจสอบสัญญาณ ?

4. หากผู้ใช้มี UPS จะช่วยให้ใช้บริการต่อไปได้อย่างไร ?

5. ช่องทางติดต่อ Facebook ?

6.ถ้าผู้ใช้ต้องการนำอุปกรณ์ Switch หรือ Notebook มาต่อที่อุปกรณ์ Access Point (AP) ด้วยสายแลน จะต่อได้ที่ Port ใด?

7. ผู้ที่จะพักอาศัยที่ใช้ PSU Fiber จะใช้บริการโทรศัพท์ได้อย่างไร ?

8. ผู้ที่จะพักอาศัยในอาคาร PSU จะรับสัญญาณดิจิตอลทีวี (ฟรีทีวี) ในห้องได้อย่างไร ?

9. ต้องการจะติด Internet Fiber ของบริษัทภายนอกอื่นได้หรือไม่ ?

10. ไม่ทราบว่าระบบ​ fiber จะดีกว่า​ 3BB หรือไม่ ?

11. ระบบเดิมของ​ 3BB​ มีปัญหาเน็ตล่ม/สัญญาณขาดหาย​ ติดๆ​ ดับๆ​ อยู่เนืองๆ​ บางครั้งก็มีหนูมากัดสาย​ ต้องแจ้งซ่อมอยู่เนืองๆ​... ระบบ​ fiber​ จะมีปัญหาด้วยมั๊ย?

12.ถ้าใช้อุปกรณ์​หลายชิ้น​ เช่น​ PC​ Notebook​ โทรศัพท์มือถือ​ 2-3​ เครื่อง​ จะทำให้ระบบ​ fiber ช้าลงด้วยหรือเปล่า?

****************************************

1. อุปกรณ์ PSU Fiber มีอะไรบ้าง เรียกชื่อว่าอะไร แต่ละตัวทำหน้าที่อะไร ?

ONU มีหน้าที่แปลงสัญญาณแสงไปบนแกนใยแก้วนำแสง ให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าสำหรับสาย UTP เพื่อเชื่อมต่อเข้า
Access Point (AP)
ONU Adapter จ่ายไฟฟ้าให้ ONU
AP มีหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายที่ใช้สาย UTP กับระบบไร้สาย Wi-Fi เพื่อให้อุปกรณ์ผู้ใช้บริการต่อใช้อินเตอร์เน็ต
AP Adapter จ่ายไฟฟ้าให้ AP

กลับไปคำถาม

2. ความสิ้นเปลืองไฟฟ้าของอุปกรณ์ PSU Fiber ทั้งหมด หากผู้ใช้เปิดไว้ตลอดเวลา เทียบว่าจะใช้ไฟฟ้ารวมประมาณ หลอดไฟประหยัดพลังงานขนาดใด ?

ONU ใช้งาน 7W
AP ใช้งาน 7W

วิธีคำนวณ กำลังไฟฟ้า (วัตต์) x มีจำนวนทั้งหมด x เวลาที่เปิดใช้(ชม.) = 7 * 2 *24 = 336
ถ้าเปิดใช้งาน 30 วัน ก็ 336*30 = 10080
เราจะใช้งาน ทั้งหมด 10080 watt หรือเท่ากับ 10.08 unit ถ้าคิดค่าไฟที่เกิน 400 unit ต่อหลัง จะได้ราคา 3.9361 ต่อ 1 unit ซึ่งค่าไฟที่ใช้จะประมาณ 39.676 บาท

กลับไปคำถาม

3. WiFiman สำหรับตรวจสอบสัญญาณ ?

วิธีการทดสอบของอินเตอร์เน็ต
กรณีมือถือ
โดยโหลด WiFiman มาติดตั้ง เปิดใช้งานแล้วเลือก Speed Test เลือกจุดทดสอบเป็น
Prince of Songkla University จากนั้นกด START TEST

กรณีโน๊ตบุ๊ค
แนะนำให้เข้าไปที่ psu.speedtestcustom.com เลือกจุดทดสอบเป็น Prince of Songkla Univ จากนั้นกด GO

***หมายเหตุ ความเร็วจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์,การรบกวนของคลื่นวิทยุ, สิ่งกีดขวางทางกายภาพระหว่างอุปกรณ์, และการลดลงของความแรงของสัญญาณตามระยะทาง. นอกจากนี้, เมื่อมีอุปกรณ์สื่อสารกันมากขึ้นในเครือข่ายพร้อมกัน สมรรถนะของเครือข่ายก็จะลดลงด้วย

กลับไปคำถาม

4. หากผู้ใช้มี UPS จะช่วยให้ใช้บริการต่อไปได้อย่างไร ?

การป้องกันปัญหาจากไฟฟ้าดับ - เมื่อมีไฟฟ้าดับในที่พัก หากมีการติดตั้ง UPS ให้กับชุดอุปกรณ์ PSU Fiber ตัวอุปกรณ์ก็จะยังสามารถใช้งานได้ปกติ เนื่องจากอุปกรณ์ที่ติดตั้งระหว่างทางจากศูนย์คอมฯ ไปจนถึงที่พักเป็นอุปกรณ์แบบ Passive (ไม่มีการใช้ไฟฟ้าจึงไม่มีผลกระทบจากไฟฟ้าดับ) ท่านผู้ใช้ก็ยังสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้อย่างปกติ

กลับไปคำถาม

5. ช่องทางติดต่อ Facebook ?

ช่องทางติดต่อ มี 2 ช่องทาง
1. กลุ่มปิด ใน Facebook : psufiber : https://www.facebook.com/groups/psufiber/
เพื่อประกาศข่าวสารที่สำคัญแก่ผู้ใช้บริการ PSU Fiber
2. Fanpage Facebook : https://www.facebook.com/psufiber/
เพื่อเป็นช่องทางแจ้งปัญหาของผู้ใช้บริการ PSU Fiber

ท่านสามารถเข้าร่วมในกลุ่มปิด Facebook ชื่อว่า Psufiber โดยก่อนเข้ากลุ่มรบกวนตอบคำถามเพื่อขอเข้ากลุ่มด้วยครับ
คำถามที่ 1 ชื่อ นามสกุล ที่ท่านแจ้งใช้บริการ PSU Fiber?
คำถามที่ 2 อาคารที่พัก อ.ใด?
คำถามที่ 3 ห้องพักหมายเลขใด?

กลับไปคำถาม

6.ถ้าผู้ใช้ต้องการนำอุปกรณ์ Switch หรือ Notebook มาต่อที่อุปกรณ์ Access Point (AP) ด้วยสายแลน จะต่อได้ที่ Port ใด?

ให้ต่อได้เฉพาะที่ Port#2 ที่เขียนว่า DATA เท่านั้น ห้ามต่อที่ Port#1 ซึ่งมีข้อความว่า PoE OUT+DATA ดังรูป

กลับไปคำถาม

7. ผู้ที่จะพักอาศัยที่ใช้ PSU Fiber จะใช้บริการโทรศัพท์ได้อย่างไร ?

ท่านจำเป็นต้องสมัครใช้บริการ PSU Fiber และจัดหาเครื่องโทรศัพท์ (IP Phone Set) ตามรายละเอียดที่ คลิกที่นี้

กลับไปคำถาม


8. ผู้ที่จะพักอาศัยในอาคาร PSU จะรับสัญญาณดิจิตอลทีวี (ฟรีทีวี) ในห้องได้อย่างไร ?

สำหรับ PSU Residence อ.24 เนื่องจากตั้งแต่การก่อสร้างอาคาร ไม่ได้เลือกทำระบบสายอากาศทีวีรวม CATV ที่ต้องเดิน สาย Coaxial, Booster, Splitter ด้วยเห็นว่าเป็นเทคโนโลยีเก่า จึงไม่ได้มีจุดต่อสายอากาศทีวีรอในห้องพัก
แต่ได้เปลี่ยนเป็นการติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสงถึงทุกห้องพักแทนเพื่อให้ผู้พักใช้อินเทอร์เน็ตโดยผ่านบริการ PSU Fiber จากศูนย์คอมพิวเตอร์

วันที่ 22 เม.ย. 2562 ช่วงบ่าย ทีมบริการ PSU Fiber ได้นำทีวีดิจิตอลพร้อมสายอากาศแบบก้างปลา (แบบ 4 element 4e ตามรูป) ไปให้ผู้จะเข้าพักในอาคารชั้นต่างๆ PSU Residence อ.24 และทั้งฝั่งด้านใกล้เขาคอหงส์ และทั้งฝั่งใกล้หมู่บ้านใหม่ 

ได้เห็นว่า ในห้องนอน และในห้องนั่งเล่น สามารถรับทีวีดิจิตอลได้ครบทุกช่อง ตามรูปตัวอย่าง


ซึ่งผู้พักอาศัยสามารถแขวนติดสายอากาศก้างปลาไว้กับท่อเหล็กไฟเพดานห้อง

จากการทดสอบดังกล่าว สายอากาศแบบก้างปลา แบบ 4e ที่ทดสอบแล้วใช้ได้แน่ๆ รับสัญญาณได้แรงพอรับชมได้ไม่กระตุก ไม่มีตารางสี่เหลี่ยมๆ
แต่หากเป็นแบบอื่น ท่านอาจจะต้องทดสอบ เป็นกรณีๆ ไป เพราะจากการทดสอบ หากใช้เสาสั้นๆ หนวดกุ้ง แบบไม่มี Booster จะดูช่อง MONO29 ไม่ได้ หากห้องพักอยู่ด้านใกล้ลำธาร 

หากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่านเป็นรุ่นเก่า จำเป็นต้องมีกล่องรับสัญญาณ set top box (ดิจิตอลทีวีจูนเนอร์) เพื่อจะเชื่อมต่อกับโทรทัศน์เก่าของท่านก่อน  

 ณ ปัจจุบันมีบริการโทรทัศน์แบบ Internet TV/Movies ต่างๆ ให้เลือกมากมาย เช่น Netflix (มีค่าบริการรายเดือน) Youtube (ฟรี) ซึ่งสามารถเลือกรับชมได้ผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และสมาร์ททีวี ดังนั้น หากท่านจะใช้ Internet TV/Movies เหล่านี้ ท่านจำเป็นต้องสมัครใช้บริการเชือมต่ออินเทอร์เน็ตก่อน

กลับไปคำถาม

9. ต้องการจะติด Internet Fiber ของบริษัทภายนอกอื่นได้หรือไม่

ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ส่งแบบสำรวจความต้องการใช้บริการ Fiber Internet
ที่พักบุคลากร ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นแบบกระดาษมี QR Code Google Form
ไปยังห้องพัก 1,051 ห้อง จนปิดรับข้อมูลเมื่อ 9 มี.ค. 2560 มีผู้แจ้งความต้องการใช้บริการทั้งสิ้น
93 ราย และได้มีการประชุมร่วมกับบริษัทผู้ให้บริการภายนอกมหาวิทยาลัยทั้ง 5 ราย เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2560 ซึ่งผลจากการประชุม

สรุปว่าบริษัทต้องการให้ทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้ลงทุนสร้างระบบสายใยแก้วนำแสงภายในอาคารในลักษณะ อ.24 ให้พร้อม แล้วบริษัทจึงจะเข้ามาให้บริการได้

ซึ่งเมื่อได้ทบทวนแนวทางการจัดบริการ และการลงทุนแล้ว ศูนย์คอมพิวเตอร์เห็นว่าสามารถจัดการได้เอง ไม่ต้องคอยจัดการดูแลผู้รับเหมางานหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัททั้ง 5 ในการเข้าออกพื้นที่บุคลากร และพื้นที่การติดตั้งอุปกรณ์ของแต่ละบริษัทในพื้นที่ห้องเครือข่ายในอาคารต่างๆของมหาวิทยาลัย

จึงได้ออกมาเป็นบริการ PSU Fiber สำหรับบุคลากรตามที่ท่านกำลังใช้บริการนี้ ไม่มีให้ใช้บริการจากบริษัทภายนอก

หวังว่าท่านจะได้ให้โอกาสในการใช้บริการ PSU Fiber ด้วย

กลับไปคำถาม

10. ไม่ทราบว่าระบบ​ fiber จะดีกว่า​ 3BB หรือไม่?

ด้วยเทคโนโลยีบริการอินเทอร์เน็ตที่ให้บริการเดิม ADSL, VDSL ใช้สายทองแดง นอกจากระบบสายเคเบิลเก่าเสื่อมสภาพ และเมื่อฝนตกมีความชื้นส่งผลค่าลดทอนสัญญาณ ทำให้ในภาพรวมความเร็วเครือข่ายไม่สามารถบริการที่ความเร็วสูง และไม่มีเสถียรภาพที่ดี และบริษัทผู้ให้บริการก็เลือกใช้เทคโนโลยี GPON หรือ FTTx ที่อาศัยสายใยแก้วนำแสงถึงที่ผู้พักอาศัยบริการเอง ซึ่งศูนย์คอมพิวเตอร์ได้เปิดให้บริการมาแล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 ในอาคาร อ.24 การให้บริการได้ตามมาตรฐานที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเป็นบริการที่ใช้แกนสายใยแก้วนำแสง ซึ่งมีเสถียรภาพ คุณภาพและความเร็วที่ดีกว่าบริการ ADSL ที่ใช้สายทองแดง

กลับไปคำถาม

11. ระบบเดิมของ​ 3BB​ มีปัญหาเน็ตล่ม/สัญญาณขาดหาย​ ติดๆ​ ดับๆ​ อยู่เนืองๆ​ บางครั้งก็มีหนูมากัดสาย​ ต้องแจ้งซ่อมอยู่เนืองๆ​... ระบบ​ fiber​ จะมีปัญหาด้วยมั๊ย?

ด้วยปัญหาของสายทองแดง ที่ติดตั้งไว้เป็นระยะเวลานาน จุดเชื่อมต่อมีการกัดกร่อนจากความชื้นส่งผลลดทอนระดับสัญญาณได้มาก ไม่สามารถให้บริการเกินระยะ 5 กิโลเมตรได้ บริการ PSU Fiber ซึ่งใช้แกนสายใยแก้วนำแสง ซึ่งมีเสถียรภาพ ดีกว่า และสามารถใช้ได้ระยะทางไกลมากถึง 20 กิโลเมตร ด้วยการติดตั้งในพื้นที่วิทยาเขตหาดใหญ่ จึงมั่นใจว่าระดับสัญญาณของอุปกรณ์รับส่งอยู่ในคุณภาพดีกว่าสายทองแดง

กลับไปคำถาม

12.ถ้าใช้อุปกรณ์​หลายชิ้น​ เช่น​ PC​ Notebook​ โทรศัพท์มือถือ​ 2-3​ เครื่อง​ จะทำให้ระบบ​ fiber ช้าลงด้วยหรือเปล่า?

ในขั้นตอนการเลือกอุปกรณืที่จะนำมาให้บริการ PSU Fiber ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้เลือกที่จะใช้อุปกรณ์ที่สามารถบริหารจัดการทั้งระบบได้จากศูนย์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์มีการตรวจสอบคุณภาพสัญญาณเครือข่ายไร้สายที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของผู้ใช้โดยตลอด ในอาคาร อ.24 ระบบตรวจสอบสัญญาณเครือข่ายไร้สายรายงานสถานะบริการถึงอุปกรณ์ผู้ใช้บริการ เห็นค่าคะแนน Wi-Fi Experience เฉลี่ยที่ 93% ซึ่งส่วนใหญ่พบว่า อุปกรณ์ผู้ใช้เป็น Wi-Fi รุ่นเก่ารองรับเฉพาะย่านความถี่ 2.4 GHz ที่มีการใช้งานหนาแน่นมีปัญหาอยู่บ้าง ในขณะที่อุปกรณ์ผู้ใช้ที่รองรับย่านความถี่ 5 GHz ไม่พบปัญหา ด้วยบริการที่ส่งมอบให้ผู้ใช้บริการที่ความเร็ว 100/50 Mbps ในการ Down/Upload ตามลำดับมีมากเพียงพอสำหรับการใช้งาน และจากข้อมูลการใช้งานใน อ.24 เกือบ 50 ราย ในหลาย ๆ ห้องพักมีอุปกรณ์ 3-5 อุปกรณ์ที่ต่อใช้ PSU Fiber ด้วยเครือข่ายไร้สายก็ยังพบว่าใช้งานได้ปกติดี ด้วย 1 GPON Port ที่มีความเร็วมาตรฐาน 2500/1250 Mbps ในการ Down/Upload ตามลำดับ ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ติดตั้งอุปกรณ์แบ่งสัญญาณแสง (Optical Splitter) ในสัดส่วน 1:16 ซึ่งในสภาพแวดล้อมที่ทุก ๆ ห้องใช้งานพร้อม ๆ กัน จึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถคงความเร็วสูงนี้ให้กับทุก ๆ ห้องที่ใช้งานได้ ซึ่งผู้ให้บริการอื่น อาจจะลดต้นทุนโดยมีจำนวนห้องผู้ใช้ที่สูงกว่านี้เช่น 1:32 และอนุมานโดยทางสถิติว่าไม่มีโอกาสใช้งานพร้อม ๆ กัน เกิดขึ้น จึงจัดทำระบบให้ 1-GPON Port แบ่งใช้สัญญาณแสงระหว่าง 32 ห้อง แทนที่จะเป็น 16 ห้องแบบที่ PSU Fiber เลือกเสนอให้ผู้ใช้บริการใน ม.อ. เพื่อรับประกันได้ว่าจะสามารถให้บริการผู้ใช้ทุก ๆ ห้องได้ความเร็วที่ดี

กลับไปคำถาม