การติดตั้งใช้งาน VPN (VPN Installation)

 VPN ย่อมาจาก Virtual Private Network เป็นบริการตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. สำหรับเชื่อมต่อ VPN จากเครื่องผู้ใช้ที่อยู่ภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อทำให้เครืองผู้ใช้เสมือนอยู่ภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ เช่นเชื่อมต่อ VPN จากเครื่องที่บ้านผ่าน ADSL หรือเชื่อมต่อ VPN จากเครือข่ายของหน่วยงานอื่นๆในขณะที่ท่านได้เดินทางไปทำภารกิจใดๆ
2. การเชื่อมต่อ VPN ข้างต้นนี้เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่มีความจำเป็นต้องใช้งานใดๆ ที่ถูกกำหนดว่ามีสิทธ์ใช้ได้เฉพาะภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น เช่น การค้นหาข้อมูลจากวารสารเล็กทรอนิกส์ (e-journal) หรือ งานวิจัย เป็นต้น

VPN ที่เปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบัน คือ SSL VPN ส่วน L2TP/IPSec VPN กำลังถูกยกเลิกบริการ

ผู้มีสิทธิ์ใช้งาน VPN ได้ 

1.นักศึกษาที่ยังศึกษาอยู่ (ยังไม่จบการศึกษา หรือไม่ออกจากการศึกษา)
2.บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัย (ผู้เกษียณอายุยังสามารถใช้งานต่อได้)
3.บุคคลภายนอกที่ได้รับการอนุญาตเป็นบางกรณี

 
เงื่อนไข และข้อจำกัดในการค้นฐานข้อมูลผ่านทาง VPN
- ฐานข้อมูล UpToDate http://www.uptodate.com/contents/search ไม่อนุญาตให้ใช้งานได้จาก VPN แต่สามารถใช้งานจากภายนอกได้โดยการลงทะเบียน (Register) เข้าใช้ฐานข้อมูลจากเน็ตในม.อ. 
- ฐานข้อมูล Clinical Key http://www.clinicalkey.com ใช้งานจาก https://ejournal.psu.ac.th ไม่ได้ แต่สามารถใช้งานจากภายนอกได้โดยการลงทะเบียน (Register) เข้าใช้ฐานข้อมูลจากเน็ตในม.อ. ด้วย email @psu.ac.th หรือ @medicine.psu.ac.th และเลือก Remote Access Feature 
- ไม่อนุญาตให้ใช้งานโปรแกรม vmware ที่ติดต่อไปยังเครื่องในคณะแพทย์ ผ่านทาง VPN แต่อนุญาตให้ใช้จากภายในคณะแพทย์เท่านั้น
- ในกรณีมีปัญหาการเข้าใช้งานฐานข้อมูล lib.med.psu.ac.th ให้สอบถามข้อมูลที่หมายเลขโทรศัพท์ ภายนอก 0-7445-1179 ภายใน 1179

*** ผู้ใช้ที่ใช้งานมาจากเครือข่าย PSU Fiber (เครือข่ายบ้านพักบุคลากรใน วข.หาดใหญ่) จะไม่สามารถเชื่่อมต่อ VPN ได้ แต่ผู้ใช้สามารถค้นข้อมูล e-journal ได้เลยโดยไม่ต้องเชื่อมต่อ VPN เนื่องจาก PSU Fiber เป็นเครือข่ายที่ต่ออยู่ในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว ***

วิธีการติดตั้ง VPN สำหรับระบบปฏิบัติการต่างๆ

win10

สำหรับเครื่องที่ใช้ Windows รุ่นต่ำกว่า Windows 10 ขอให้ปรับปรุงระบบปฏิบัติการเป็น Windows 10 Education 20H2 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ด้วยไฟล์ จาก https://licensing.psu.ac.th/

 

 img-responsive

img-responsive

วิธีการติดตั้ง SSL VPN         โปรแกรมติดตั้ง v.7.2.0. (ผู้ใช้ต้องอัพเกรดระบบเป็น macOS Monterey v.12.0.1 หรือใหม่กว่านี้ก่อน)

โปรแกรมติดตั้งรุ่นเก่า v.6.2.9 (ถ้าหากใช้รุ่นใหม่มีปัญหาอาจลองใช้รุ่นนี้แทน)