บริการเครือข่ายไร้สาย (PSU WiFi)

การตั้งค่า PSU WiFi แบบปลอดภัย มี 2 ชื่อที่ให้บริการ ดังนี้
"PSU WiFi 5GHz" สำหรับเครื่องที่รองรับย่านความถี่ 5 GHz จะมองเห็นสัญญาณนี้
"PSU WiFi (802.1x)" สำหรับเครื่องที่รองรับย่านความถี่ 2.4 GHz
โดย PSU WiFi แบบปลอดภัย ต้องการเพียงป้อนค่า PSU Passport เพื่อเชื่อมต่อเท่านั้น
 
Setting for Secure PSU WiFi Connection
There are 2 services provided below:
"PSU WiFi 5GHz" for devices support 5 GHz frequency band
"PSU WiFi (802.1x)" for devices support only 2.4 GHz frequency band
Secure PSU WiFi Connection required only user's PSU Passport input.

เลื่อนไปด้านล่างเพื่อดูโปรแกรมตรวจสอบสัญญาณ WiFi (Page down for WiFi inspection tools)


img-responsive
 
สำหรับ Windows รุ่นอื่นๆ ที่ต่ำกว่า Windows 10 หยุดให้บริการแล้ว ขอให้ปรับปรุงระบบ
ปฏิบัติการเป็น Windows 10 Education 20H2 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ด้วยไฟล์ จาก https://licensing.psu.ac.th