เลือกภาษาของคุณ

บริการ PSU Fiber

บริการ PSU Fiber ที่พักอาศัยบุคลากร วิทยาเขตหาดใหญ่ มีในพื้นที่ต่อไปนี้
1. PSU Residence (อ.24) เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่ พ.ค. 62
2. อ.15 - อ.23 เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่ พ.ค. 63
3. หมู่บ้านเก่า หมู่บ้านใหม่ เปิดให้บริการแล้วเมื่อกลางเดือน ส.ค. 63
4. อ.1 - อ.14 เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่ ธ.ค. 63
5. อ.10 เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่ มี.ค. 64
6. อ.9 เปิดให้บริการกลางเดือน ส.ค. 64


สมัครใช้บริการ PSU Fiber ภายใน ม.อ.
http://tiny.cc/gopsufiber

PSU Fiber service is available in Hat Yai Campus Staff Residence Area listed below:
1. PSU Residence (VL.24) since May 2019
2. VL15 - VL23 since May 2020
3. Old and New Village new opening since mid of Aug. 2020
4. VL1 - VL14 since Dec 2020
5. VL10 since Mar 2021
6. VL9 since mid of Aug 2021

Apply for PSU Fiber Service in PSU
http://tiny.cc/gopsufiber
 

ลักษณะของบริการ

เป็นบริการเครือข่ายของ ม.อ. ที่ใช้เทคโนโลยี FTTx หรือ FTTH (Fiber-to-the-home) 

ค่าบริการที่ความเร็วสูงสุด 1Gbps/300 Mbps
1. ค่าบริการล่วงหน้า 1 เดือน 550 บาท
2. ค่าบริการรายเดือน เดือนละ 550 บาท
ค่าบริการรวมอุปกรณ์ ONU และ AC WiFi Router ตามรูปแล้ว
3. ค่าแท่นติดตั้งอุปกรณ์ จ่ายครั้งเดืยว 200 บาท เริ่มเก็บผู้สมัครใช้บริการตั้ง 1 ก.พ. 2564

คำถามที่พบบ่อย
*****************************************

1. อุปกรณ์ PSU Fiber มีอะไรบ้าง เรียกชื่อว่าอะไร แต่ละตัวทำหน้าที่อะไร ?
2. ความสิ้นเปลืองไฟฟ้าของอุปกรณ์ PSU Fiber ทั้งหมด หากผู้ใช้เปิดไว้ตลอดเวลา เทียบว่าจะใช้ไฟฟ้ารวมประมาณ หลอดไฟประหยัดพลังงานขนาดใด ?
3. WiFiman สำหรับตรวจสอบสัญญาณ ?
4. หากผู้ใช้มี UPS จะช่วยให้ใช้บริการต่อไปได้อย่างไร ?
5. ช่องทางติดต่อ Facebook ?
6.ถ้าผู้ใช้ต้องการนำอุปกรณ์ Switch หรือ Notebook มาต่อที่อุปกรณ์ Access Point (AP) ด้วยสายแลน จะต่อได้ที่ Port ใด?
7. ผู้ที่จะพักอาศัยที่ใช้ PSU Fiber จะใช้บริการโทรศัพท์ได้อย่างไร ?
8. ผู้ที่จะพักอาศัยในอาคาร PSU จะรับสัญญาณดิจิตอลทีวี (ฟรีทีวี) ในห้องได้อย่างไร ?
9. ต้องการจะติด Internet Fiber ของบริษัทภายนอกอื่นได้หรือไม่ ?
10. ไม่ทราบว่าระบบ​ fiber จะดีกว่า​ 3BB หรือไม่ ?
11. ระบบเดิมของ​ 3BB​ มีปัญหาเน็ตล่ม/สัญญาณขาดหาย​ ติดๆ​ ดับๆ​ อยู่เนืองๆ​ บางครั้งก็มีหนูมากัดสาย​ ต้องแจ้งซ่อมอยู่เนืองๆ​... ระบบ​ fiber​ จะมีปัญหาด้วยมั๊ย?
12.ถ้าใช้อุปกรณ์​หลายชิ้น​ เช่น​ PC​ Notebook​ โทรศัพท์มือถือ​ 2-3​ เครื่อง​ จะทำให้ระบบ​ fiber ช้าลงด้วยหรือเปล่า?

****************************************

1. อุปกรณ์ PSU Fiber มีอะไรบ้าง เรียกชื่อว่าอะไร แต่ละตัวทำหน้าที่อะไร ?


ONU มีหน้าที่แปลงสัญญาณแสงไปบนแกนใยแก้วนำแสง ให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าสำหรับสาย UTP เพื่อเชื่อมต่อเข้า
Access Point (AP)
ONU Adapter จ่ายไฟฟ้าให้ ONU
AP มีหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายที่ใช้สาย UTP กับระบบไร้สาย Wi-Fi เพื่อให้อุปกรณ์ผู้ใช้บริการต่อใช้อินเตอร์เน็ต
AP Adapter จ่ายไฟฟ้าให้ AP

กลับไปคำถาม

2. ความสิ้นเปลืองไฟฟ้าของอุปกรณ์ PSU Fiber ทั้งหมด หากผู้ใช้เปิดไว้ตลอดเวลา เทียบว่าจะใช้ไฟฟ้ารวมประมาณ หลอดไฟประหยัดพลังงานขนาดใด ?

ONU ใช้งาน 7W
AP ใช้งาน 7W

วิธีคำนวณ กำลังไฟฟ้า (วัตต์) x มีจำนวนทั้งหมด x เวลาที่เปิดใช้(ชม.) = 7 * 2 *24 = 336
ถ้าเปิดใช้งาน 30 วัน ก็ 336*30 = 10080
เราจะใช้งาน ทั้งหมด 10080 watt หรือเท่ากับ 10.08 unit ถ้าคิดค่าไฟที่เกิน 400 unit ต่อหลัง จะได้ราคา 3.9361 ต่อ 1 unit ซึ่งค่าไฟที่ใช้จะประมาณ 39.676 บาท

กลับไปคำถาม

3. WiFiman สำหรับตรวจสอบสัญญาณ ?

วิธีการทดสอบของอินเตอร์เน็ต
กรณีมือถือ
โดยโหลด WiFiman มาติดตั้ง เปิดใช้งานแล้วเลือก Speed Test เลือกจุดทดสอบเป็น
Prince of Songkla University จากนั้นกด START TEST

กรณีโน๊ตบุ๊ค
แนะนำให้เข้าไปที่ psu.speedtestcustom.com เลือกจุดทดสอบเป็น Prince of Songkla Univ จากนั้นกด GO


***หมายเหตุ ความเร็วจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์,การรบกวนของคลื่นวิทยุ, สิ่งกีดขวางทางกายภาพระหว่างอุปกรณ์, และการลดลงของความแรงของสัญญาณตามระยะทาง. นอกจากนี้, เมื่อมีอุปกรณ์สื่อสารกันมากขึ้นในเครือข่ายพร้อมกัน สมรรถนะของเครือข่ายก็จะลดลงด้วย

กลับไปคำถาม

4. หากผู้ใช้มี UPS จะช่วยให้ใช้บริการต่อไปได้อย่างไร ?

การป้องกันปัญหาจากไฟฟ้าดับ - เมื่อมีไฟฟ้าดับในที่พัก หากมีการติดตั้ง UPS ให้กับชุดอุปกรณ์ PSU Fiber ตัวอุปกรณ์ก็จะยังสามารถใช้งานได้ปกติ เนื่องจากอุปกรณ์ที่ติดตั้งระหว่างทางจากศูนย์คอมฯ ไปจนถึงที่พักเป็นอุปกรณ์แบบ Passive (ไม่มีการใช้ไฟฟ้าจึงไม่มีผลกระทบจากไฟฟ้าดับ) ท่านผู้ใช้ก็ยังสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้อย่างปกติ

กลับไปคำถาม

5. ช่องทางติดต่อ Facebook ?

ช่องทางติดต่อ มี 2 ช่องทาง
1. กลุ่มปิด ใน Facebook : psufiber : https://www.facebook.com/groups/psufiber/
เพื่อประกาศข่าวสารที่สำคัญแก่ผู้ใช้บริการ PSU Fiber
2. Fanpage Facebook : https://www.facebook.com/psufiber/
เพื่อเป็นช่องทางแจ้งปัญหาของผู้ใช้บริการ PSU Fiber

ท่านสามารถเข้าร่วมในกลุ่มปิด Facebook ชื่อว่า Psufiber โดยก่อนเข้ากลุ่มรบกวนตอบคำถามเพื่อขอเข้ากลุ่มด้วยครับ
คำถามที่ 1 ชื่อ นามสกุล ที่ท่านแจ้งใช้บริการ PSU Fiber?
คำถามที่ 2 อาคารที่พัก อ.ใด?
คำถามที่ 3 ห้องพักหมายเลขใด?

กลับไปคำถาม

6.ถ้าผู้ใช้ต้องการนำอุปกรณ์ Switch หรือ Notebook มาต่อที่อุปกรณ์ Access Point (AP) ด้วยสายแลน จะต่อได้ที่ Port ใด?

ให้ต่อได้เฉพาะที่ Port#2 ที่เขียนว่า DATA เท่านั้น ห้ามต่อที่ Port#1 ซึ่งมีข้อความว่า PoE OUT+DATA ดังรูป

กลับไปคำถาม

7. ผู้ที่จะพักอาศัยที่ใช้ PSU Fiber จะใช้บริการโทรศัพท์ได้อย่างไร ?

ท่านจำเป็นต้องสมัครใช้บริการ PSU Fiber และจัดหาเครื่องโทรศัพท์ (IP Phone Set) ตามรายละเอียดที่ คลิกที่นี้

กลับไปคำถาม


8. ผู้ที่จะพักอาศัยในอาคาร PSU จะรับสัญญาณดิจิตอลทีวี (ฟรีทีวี) ในห้องได้อย่างไร ?

สำหรับ PSU Residence อ.24 เนื่องจากตั้งแต่การก่อสร้างอาคาร ไม่ได้เลือกทำระบบสายอากาศทีวีรวม CATV ที่ต้องเดิน สาย Coaxial, Booster, Splitter ด้วยเห็นว่าเป็นเทคโนโลยีเก่า จึงไม่ได้มีจุดต่อสายอากาศทีวีรอในห้องพัก
แต่ได้เปลี่ยนเป็นการติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสงถึงทุกห้องพักแทนเพื่อให้ผู้พักใช้อินเทอร์เน็ตโดยผ่านบริการ PSU Fiber จากศูนย์คอมพิวเตอร์

วันที่ 22 เม.ย. 2562 ช่วงบ่าย ทีมบริการ PSU Fiber ได้นำทีวีดิจิตอลพร้อมสายอากาศแบบก้างปลา (แบบ 4 element 4e ตามรูป) ไปทดสอบในอาคารชั้นต่างๆ ของ PSU Residence อ.24 และทั้งฝั่งด้านใกล้เขาคอหงส์ และทั้งฝั่งใกล้หมู่บ้านใหม่ 

ได้เห็นว่า ในห้องนอน และในห้องนั่งเล่น สามารถรับทีวีดิจิตอลได้ครบทุกช่อง ตามรูปตัวอย่าง


ซึ่งผู้พักอาศัยสามารถแขวนติดสายอากาศก้างปลาไว้กับท่อเหล็กไฟเพดานห้อง

จากการทดสอบดังกล่าว สายอากาศแบบก้างปลา แบบ 4e ที่ทดสอบแล้วใช้ได้แน่ๆ รับสัญญาณได้แรงพอรับชมได้ไม่กระตุก ไม่มีตารางสี่เหลี่ยมๆ
แต่หากเป็นแบบอื่น ท่านอาจจะต้องทดสอบ เป็นกรณีๆ ไป เพราะจากการทดสอบ หากใช้เสาสั้นๆ หนวดกุ้ง แบบไม่มี Booster จะดูช่อง MONO29 ไม่ได้ หากห้องพักอยู่ด้านใกล้ลำธาร 

หากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่านเป็นรุ่นเก่า จำเป็นต้องมีกล่องรับสัญญาณ set top box (ดิจิตอลทีวีจูนเนอร์) เพื่อจะเชื่อมต่อกับโทรทัศน์เก่าของท่านก่อน  

 ณ ปัจจุบันมีบริการโทรทัศน์แบบ Internet TV/Movies ต่างๆ ให้เลือกมากมาย เช่น Netflix (มีค่าบริการรายเดือน) Youtube (ฟรี) ซึ่งสามารถเลือกรับชมได้ผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และสมาร์ททีวี ดังนั้น หากท่านจะใช้ Internet TV/Movies เหล่านี้ ท่านจำเป็นต้องสมัครใช้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก่อน

กลับไปคำถาม

9. ต้องการจะติด Internet Fiber ของบริษัทภายนอกอื่นได้หรือไม่

ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ส่งแบบสำรวจความต้องการใช้บริการ Fiber Internet
ที่พักบุคลากร ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นแบบกระดาษมี QR Code Google Form
ไปยังห้องพัก 1,051 ห้อง จนปิดรับข้อมูลเมื่อ 9 มี.ค. 2560 มีผู้แจ้งความต้องการใช้บริการทั้งสิ้น
93 ราย และได้มีการประชุมร่วมกับบริษัทผู้ให้บริการภายนอกมหาวิทยาลัยทั้ง 5 ราย เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2560 ซึ่งผลจากการประชุม

สรุปว่าบริษัทต้องการให้ทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้ลงทุนสร้างระบบสายใยแก้วนำแสงภายในอาคารในลักษณะ อ.24 ให้พร้อม แล้วบริษัทจึงจะเข้ามาให้บริการได้

ซึ่งเมื่อได้ทบทวนแนวทางการจัดบริการ และการลงทุนแล้ว ศูนย์คอมพิวเตอร์เห็นว่าสามารถจัดการได้เอง ไม่ต้องคอยจัดการดูแลผู้รับเหมางานหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัททั้ง 5 ในการเข้าออกพื้นที่บุคลากร และพื้นที่การติดตั้งอุปกรณ์ของแต่ละบริษัทในพื้นที่ห้องเครือข่ายในอาคารต่างๆของมหาวิทยาลัย

จึงได้ออกมาเป็นบริการ PSU Fiber สำหรับบุคลากรตามที่ท่านกำลังใช้บริการนี้ ไม่มีให้ใช้บริการจากบริษัทภายนอก

หวังว่าท่านจะได้ให้โอกาสในการใช้บริการ PSU Fiber ด้วย

กลับไปคำถาม

10. ไม่ทราบว่าระบบ​ fiber จะดีกว่า​ 3BB หรือไม่?

ด้วยเทคโนโลยีบริการอินเทอร์เน็ตที่ให้บริการเดิม ADSL, VDSL ใช้สายทองแดง นอกจากระบบสายเคเบิลเก่าเสื่อมสภาพ และเมื่อฝนตกมีความชื้นส่งผลค่าลดทอนสัญญาณ ทำให้ในภาพรวมความเร็วเครือข่ายไม่สามารถบริการที่ความเร็วสูง และไม่มีเสถียรภาพที่ดี และบริษัทผู้ให้บริการก็เลือกใช้เทคโนโลยี GPON หรือ FTTx ที่อาศัยสายใยแก้วนำแสงถึงที่ผู้พักอาศัยบริการเอง ซึ่งศูนย์คอมพิวเตอร์ได้เปิดให้บริการมาแล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 ในอาคาร อ.24 การให้บริการได้ตามมาตรฐานที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเป็นบริการที่ใช้แกนสายใยแก้วนำแสง ซึ่งมีเสถียรภาพ คุณภาพและความเร็วที่ดีกว่าบริการ ADSL ที่ใช้สายทองแดง

กลับไปคำถาม

11. ระบบเดิมของ​ 3BB​ มีปัญหาเน็ตล่ม/สัญญาณขาดหาย​ ติดๆ​ ดับๆ​ อยู่เนืองๆ​ บางครั้งก็มีหนูมากัดสาย​ ต้องแจ้งซ่อมอยู่เนืองๆ​... ระบบ​ fiber​ จะมีปัญหาด้วยมั๊ย?

ด้วยปัญหาของสายทองแดง ที่ติดตั้งไว้เป็นระยะเวลานาน จุดเชื่อมต่อมีการกัดกร่อนจากความชื้นส่งผลลดทอนระดับสัญญาณได้มาก ไม่สามารถให้บริการเกินระยะ 5 กิโลเมตรได้ บริการ PSU Fiber ซึ่งใช้แกนสายใยแก้วนำแสง ซึ่งมีเสถียรภาพ ดีกว่า และสามารถใช้ได้ระยะทางไกลมากถึง 20 กิโลเมตร ด้วยการติดตั้งในพื้นที่วิทยาเขตหาดใหญ่ จึงมั่นใจว่าระดับสัญญาณของอุปกรณ์รับส่งอยู่ในคุณภาพดีกว่าสายทองแดง

กลับไปคำถาม

12.ถ้าใช้อุปกรณ์​หลายชิ้น​ เช่น​ PC​ Notebook​ โทรศัพท์มือถือ​ 2-3​ เครื่อง​ จะทำให้ระบบ​ fiber ช้าลงด้วยหรือเปล่า?

ในขั้นตอนการเลือกอุปกรณืที่จะนำมาให้บริการ PSU Fiber ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้เลือกที่จะใช้อุปกรณ์ที่สามารถบริหารจัดการทั้งระบบได้จากศูนย์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์มีการตรวจสอบคุณภาพสัญญาณเครือข่ายไร้สายที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของผู้ใช้โดยตลอด ในอาคาร อ.24 ระบบตรวจสอบสัญญาณเครือข่ายไร้สายรายงานสถานะบริการถึงอุปกรณ์ผู้ใช้บริการ เห็นค่าคะแนน Wi-Fi Experience เฉลี่ยที่ 93% ซึ่งส่วนใหญ่พบว่า อุปกรณ์ผู้ใช้เป็น Wi-Fi รุ่นเก่ารองรับเฉพาะย่านความถี่ 2.4 GHz ที่มีการใช้งานหนาแน่นมีปัญหาอยู่บ้าง ในขณะที่อุปกรณ์ผู้ใช้ที่รองรับย่านความถี่ 5 GHz ไม่พบปัญหา ด้วยบริการที่ส่งมอบให้ผู้ใช้บริการที่ความเร็ว 100/50 Mbps ในการ Down/Upload ตามลำดับมีมากเพียงพอสำหรับการใช้งาน และจากข้อมูลการใช้งานใน อ.24 เกือบ 50 ราย ในหลาย ๆ ห้องพักมีอุปกรณ์ 3-5 อุปกรณ์ที่ต่อใช้ PSU Fiber ด้วยเครือข่ายไร้สายก็ยังพบว่าใช้งานได้ปกติดี ด้วย 1 GPON Port ที่มีความเร็วมาตรฐาน 2500/1250 Mbps ในการ Down/Upload ตามลำดับ ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ติดตั้งอุปกรณ์แบ่งสัญญาณแสง (Optical Splitter) ในสัดส่วน 1:16 ซึ่งในสภาพแวดล้อมที่ทุก ๆ ห้องใช้งานพร้อม ๆ กัน จึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถคงความเร็วสูงนี้ให้กับทุก ๆ ห้องที่ใช้งานได้ ซึ่งผู้ให้บริการอื่น อาจจะลดต้นทุนโดยมีจำนวนห้องผู้ใช้ที่สูงกว่านี้เช่น 1:32 และอนุมานโดยทางสถิติว่าไม่มีโอกาสใช้งานพร้อม ๆ กัน เกิดขึ้น จึงจัดทำระบบให้ 1-GPON Port แบ่งใช้สัญญาณแสงระหว่าง 32 ห้อง แทนที่จะเป็น 16 ห้องแบบที่ PSU Fiber เลือกเสนอให้ผู้ใช้บริการใน ม.อ. เพื่อรับประกันได้ว่าจะสามารถให้บริการผู้ใช้ทุก ๆ ห้องได้ความเร็วที่ดี

กลับไปคำถาม

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.