เลือกภาษาของคุณ

การติดตั้งใช้งาน VPN (VPN Installation)

VPN ย่อมาจาก Virtual Private Network เป็นบริการตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. สำหรับเชื่อมต่อ VPN จากเครื่องผู้ใช้ที่อยู่ภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อทำให้เครืองผู้ใช้เสมือนอยู่ภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ เช่นเชื่อมต่อ VPN จากเครื่องที่บ้านผ่าน ADSL หรือเชื่อมต่อ VPN จากเครือข่ายของหน่วยงานอื่นๆในขณะที่ท่านได้เดินทางไปทำภารกิจใดๆ
2. การเชื่อมต่อ VPN ข้างต้นนี้เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่มีความจำเป็นต้องใช้งานใดๆ ที่ถูกกำหนดว่ามีสิทธ์ใช้ได้เฉพาะภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น เช่น การค้นหาข้อมูลจากวารสารเล็กทรอนิกส์ (e-journal) หรือ งานวิจัย เป็นต้น

VPN ที่เปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบัน คือ SSL VPN ส่วน L2TP/IPSec VPN ไม่มีบริการแล้ว

ผู้มีสิทธิ์ใช้งาน VPN ได้

1.นักศึกษาที่ยังศึกษาอยู่ (ยังไม่จบการศึกษา หรือไม่ออกจากการศึกษา)
2.บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัย (ผู้เกษียณอายุยังสามารถใช้งานต่อได้)
3.บุคคลภายนอกที่ได้รับการอนุญาตเป็นบางกรณี


เงื่อนไข และข้อจำกัดในการค้นฐานข้อมูลผ่านทาง VPN
- ฐานข้อมูล UpToDate http://www.uptodate.com/contents/search ไม่อนุญาตให้ใช้งานได้จาก VPN แต่สามารถใช้งานจากภายนอกได้โดยการลงทะเบียน (Register) เข้าใช้ฐานข้อมูลจากเน็ตในม.อ.
- ฐานข้อมูล Clinical Key http://www.clinicalkey.com ใช้งานจาก https://ejournal.psu.ac.th ไม่ได้ แต่สามารถใช้งานจากภายนอกได้โดยการลงทะเบียน (Register) เข้าใช้ฐานข้อมูลจากเน็ตในม.อ. ด้วย email @psu.ac.th หรือ @medicine.psu.ac.th และเลือก Remote Access Feature
- ไม่อนุญาตให้ใช้งานโปรแกรม vmware ที่ติดต่อไปยังเครื่องในคณะแพทย์ ผ่านทาง VPN แต่อนุญาตให้ใช้จากภายในคณะแพทย์เท่านั้น
- ในกรณีมีปัญหาการเข้าใช้งานฐานข้อมูล lib.med.psu.ac.th ให้สอบถามข้อมูลที่หมายเลขโทรศัพท์ ภายนอก 0-7445-1179 ภายใน 1179

*** ผู้ใช้ที่ใช้งานมาจากเครือข่าย PSU Fiber (เครือข่ายบ้านพักบุคลากรใน วข.หาดใหญ่) จะไม่สามารถเชื่่อมต่อ VPN ได้ แต่ผู้ใช้สามารถค้นข้อมูล e-journal ได้เลยโดยไม่ต้องเชื่อมต่อ VPN เนื่องจาก PSU Fiber เป็นเครือข่ายที่ต่ออยู่ในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว ***

วิธีการติดตั้ง VPN สำหรับระบบปฏิบัติการต่างๆ

win10

สำหรับเครื่องที่ใช้ Windows รุ่นต่ำกว่า Windows 10 ขอให้ปรับปรุงระบบปฏิบัติการเป็น Windows 10 Education 20H2 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ด้วยไฟล์ จาก https://licensing.psu.ac.th/

 

img-responsive

img-responsive

วิธีการติดตั้ง SSL VPN  โปรแกรมติดตั้ง v.7.2.0.
(ผู้ใช้ต้องอัพเกรดระบบเป็น macOS Monterey v.12.0.1 หรือใหม่กว่านี้ก่อน)

หากติดตั้งแล้ว ลองเชื่อมต่อ vpn ไม่สำเร็จ ให้ปรับค่าคอนฟิกกูเรชัน 2 อย่างของระบบ Mac ดังนี้
1.) Enabling full disk access
2.) Activating system extensions -->To allow FortiTray to load
ตามวิธีการที่ วิธีการปรับค่า 

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.